Kadry

Prowadzimy zarówno kompleksową obsługą związaną z zrządzaniem kadrami, jak i również kompleksową obsługą związaną z zarządzaniem płacami. Poniżej prezentujemy ogólny zakres naszych usług z zakresu kadr i płac.

 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz innych dokumentów kadrowych Zleceniodawcy,
 • weryfikowanie prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie standartowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalenie braków w dokumentacji,
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych, sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń, naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres
 • rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, prowadzenie rozliczeń PFRON

  Jeżeli w powyższym zakresie brakuje tematyki, która Państwa interesuje, prosimy o kontakt z naszym doradcą, który postara się odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

 • Dlaczego ZENITAX?

  • Zezwolenie Ministerstwa Finansów
   Posiadamy zezwolenie na prowadzenie usług finansowo-księgowych.

  I N F O L I N I A

  OFERTA W PLIKU PDF

  SZYBKI KONTAKT      Chcesz poznać naszą ofertę ?       Szukasz dobrej porady?

  ZADZWOŃ    500 70 87 87    /infolinia 24h/    lub napisz

  biuro@zenitax.pl