Księgowość

ZENITAX prowadzi Książki Przychodów i Rozchodów jak i również pełną księgowość opartą o księgi handlowe. Poniżej prezentujemy ogólny zakres naszych usług z zakresu księgowości.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Budżety
 • Analizy centrów kosztowych
 • Rozliczenia opłat za usługi
 • Wnioski kredytowe
 • Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów
 • Sprawozdawczość PFRON

  Jeżeli w powyższym zakresie brakuje tematyki, która Państwa interesuje, prosimy o kontakt z naszym doradcą, który postara się odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

 • Dlaczego ZENITAX?

  • Zezwolenie Ministerstwa Finansów
   Posiadamy zezwolenie na prowadzenie usług finansowo-księgowych.

  I N F O L I N I A

  OFERTA W PLIKU PDF

  SZYBKI KONTAKT      Chcesz poznać naszą ofertę ?       Szukasz dobrej porady?

  ZADZWOŃ    500 70 87 87    /infolinia 24h/    lub napisz

  biuro@zenitax.pl