Podatki

Prowadzimy zarówno kompleksową obsługą związaną z optymalizacją podatkową, jak i również oferujemy możliwość dokonania audyty podatkowego. Poniżej prezentujemy ogólny zakres naszych usług z zakresu podatków.

 • bieżące doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych danin publicznoprawnych, związane z bieżącą działalnością firmy,
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń, podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej,
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej,
 • konstruowanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,
 • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej,
 • sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej,
 • uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym lub skarbowym jako pełnomocnik lub doradca Klienta,
 • występowanie w imieniu klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
 • przeprowadzanie przeglądów podatkowych,
 • tworzenie dokumentacji cen transferowych jak i doradztwo w zakresie polityki cenowej,
 • przeprowadzanie przekształceń strukturalnych (w szczególności dotyczących przekształceń, fuzji, przejęć, podziałów, aportów przedsiębiorstwa, zmiany formy prawnej),

  Jeżeli w powyższym zakresie brakuje tematyki, która Państwa interesuje, prosimy o kontakt z naszym doradcą, który postara się odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

 • Dlaczego ZENITAX?

  • Zezwolenie Ministerstwa Finansów
   Posiadamy zezwolenie na prowadzenie usług finansowo-księgowych.

  I N F O L I N I A

  OFERTA W PLIKU PDF

  SZYBKI KONTAKT      Chcesz poznać naszą ofertę ?       Szukasz dobrej porady?

  ZADZWOŃ    500 70 87 87    /infolinia 24h/    lub napisz

  biuro@zenitax.pl